Oshino Hakkai, Shibokusa, Oshino, Yamanashi, Japan